FRANSK KULTURHUS
- Kultur-, opplærings- og sertifiseringssenter og franskspråklig bibliotek

Hva er mitt nivå?

På Fransk kulturhus følger våre franskkurs Det felles europeiske rammeverket for språk : A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nivåene på A representerer språkbruker på grunnleggende nivå, B representerer selvstendig bruker og C representerer kompetent språkbruker. Nivåene er dermed progressive.

Det felles europeiske rammeverket for språk som et teoretisk verktøy

Det felles europeiske rammeverket for språk er et verktøy som ble lansert i 2001 med det formål å identifisere og definere de teoretiske prinsippene for språkopplæring. Den er nå tilgjengelig på 40 språk rundt om i verden.

Rammeverket etablerer en nivåskala som kan overføres til hvilket som helst språk og er uavhengig av selve organet som evaluerer, i motsetning til andre vurderingssystemer som ofte er landsspesifikke eller unik for de som foretar evalueringen, og gjelder generelt bare ett språk. Hvert nivå tilsvarer generelle ferdigheter som er de samme på norsk, fransk, engelsk etc.

Rammeverket beskriver nivået som forventes av språkbrukeren på de ulike nivåene når det gjelder lese-, lytte-, snakke- og skriveferdigheter.

Ifølge rammeverket er de grunnleggende ferdighetene for god kommunikasjon:

  1. Lingvistisk kompetanse: fonologisk kompetanse, ordforråd, grammatisk kompetanse, rettskriving
  2. Pragmatisk kompetanse: hvordan forskjellige aspekter av et samfunn har innvirkning på språket. Hvordan vi utnytter kunnskap om verden, om situasjonen vi befinner oss i og om hva den vi snakker med vet, tenker og ønsker, når vi velger hvilke ord vi skal bruke.
  3. Sosiolingvistisk kompetanse: hvordan forskjellige aspekter av et samfunn har innvirkning på språket

Viktigheten av undernivåer

På Fransk kulturhus har vi delt nivåene A1, A2 og B1 inn i undernivåer (A1.1, A1.2 etc.) for å skape mer homogene grupper. På den måten slipper noen som har lære fransk tidligere og husker basene å starte på nytt på nivå A1. For å plassere deg på riktig kurs tilbyr vi en gratis online plasseringstest.

Her er et sammendrag av ferdighetene på de forskjellige nivåene:

A1 Jeg kan kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk som angår meg selv, min familie og mine nære omgivelser når man snakker langsomt og tydelig. Jeg kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe meg å formulere meg. Jeg kan stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller til svært kjente emner.Jeg kan bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive stedet der jeg bor og mennesker jeg kjenner.
A2 Jeg kan forstå vanlige ord og ytringer knyttet til områder av umiddelbar personlig betydning (f.eks. svært enkel informasjon som gjelder meg selv, min familie, mitt nærmiljø, innkjøp og arbeidsliv). Jeg kan oppfatte hovedinnholdet i enkle, korte og tydelige beskjeder og meldinger. Jeg kan delta i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner som innebærer enkel og direkte utveksling av informasjon om kjente emner og aktiviteter. Jeg kan bruke og forstå vanlige høflighetsfraser, men forstår som regel ikke nok til å holde samtalen gående.Jeg kan bruke en rekke uttrykk og setninger for på en enkel måte å beskrive familie og andre mennesker, boforhold, min utdanningsbakgrunn og min nåværende eller tidligere jobb.
B1Jeg kan forstå hovedinnholdet i klar, standard tale om kjente emner knyttet til bl.a. arbeid, skole og fritid. Jeg kan forstå hovedinnholdet i mange radio- og TV-programmer om aktuelle saker eller om emner som er av personlig eller faglig interesse for meg, når det snakkes relativt langsomt og tydelig.Jeg kan klare meg språklig i de fleste situasjoner som kan oppstå når jeg reiser i et område der språket snakkes. Jeg kan uforberedt delta i samtaler om kjente emner, emner av personlig interesse eller som er viktige i dagliglivet (f.eks. familie, hobby, arbeid, reise, aktuelle hendelser).Jeg kan gi en enkel, sammenhengende framstilling av hendelser, erfaringer, drømmer, håp og planer. Jeg kan kort forklare og begrunne mine meninger og planer. Jeg kan fortelle en historie eller gjenfortelle handlingen i en bok eller film og beskrive reaksjonene mine.
B2Jeg kan forstå lengre sammen-hengende tale og foredrag og følge komplekse argumentasjonsrekkernår emnet er forholdsvis kjent. Jeg kan forstå de fleste nyhets- og aktualitetsprogrammer på TV. Jeg kan forstå de aller fleste filmer der det brukes standard tale.Jeg kan lese artikler og rapporter om aktuelle problemstillinger, der forfatteren gir uttrykk for bestemte holdninger eller synspunkter. Jeg kan forstå prosalitteratur fra vår egen tid.Jeg kan bruke språket så flytende og spontant at samtaler med morsmålsbrukere ikke byr på særlige problemer. Jeg kan delta aktivt i diskusjoner i kjente sammenhenger, og jeg kan uttrykke og begrunne synspunktene mine.Jeg kan gi klare og detaljerte beskrivelser innenfor et vidt spekter av emner knyttet til mitt interessefelt. Jeg kan forklare et synspunkt på en gitt problemstilling og gjøre rede for fordeler og ulemper ved ulike alternativer.
C1Jeg kan forstå sammenhengende tale også når den ikke er tydelig strukturert, og når sammenhenger er underforståtte og ikke kommer tydelig fram. Jeg kan forstå TV-programmer og filmer uten altfor store anstrengelser.Jeg kan forstå lange, komplekse faktatekster og skjønnlitterære tekster, og legge merke til trekk som er typiske for ulike stilnivåer. Jeg kan forstå fagartikler og lengre, tekniske instruksjoner selv når de ligger utenfor mitt felt..Jeg kan uttrykke meg flytende og spontant uten at det i særlig grad merkes at jeg leter etter uttrykksmåter. Jeg kan bruke språket fleksibelt og effektivt både i sosiale og faglige sammenhenger. Jeg kan formulere idéer og meninger presist og forholde meg til samtalepartnere på en hensiktsmessig måte.Jeg kan gi klare og detaljerte beskrivelser av komplekse emner der jeg trekker inn delmomenter, utdyper enkeltepunkter og runder av med en passende konklusjon.
C2Jeg forstår uten problemer alle former for muntlig språk både i det virkelige liv og i media, også når morsmålsbrukeren snakker i et naturlig og hurtig tempo, dersom jeg får litt tid til å gjøre meg kjent med dialekten.Jeg leser uten problemer praktisk talt alle former for tekst, inkludert tekster om abstrakte emner og tekster som er komplekse når det gjelder språk eller struktur, som instruksjoner, fagartikler og litterære verk.Jeg kan uten anstrengelse delta i alle former for samtale og diskusjon og har god kjennskap til faste uttrykk og alminnelige talemåter. Jeg kan uttrykke meg flytende og formidle finere meningsnyanser på en presis måte. Hvis jeg får et språklig problem, kan jeg omformulere meg slik at det nesten ikke merkes.Jeg kan beskrive, drøfte og argumentere på en klar og flytende måte, bruke et språk og en stil som passer i sammenhengen, og strukturere det jeg sier på en hensiktsmessig og logisk måte slik at den som lytter, kan legge merke til og huske viktige poenger.

Del denne artikkelen

NYHETER

Aktiviteter

Åpningstider sommer 2024

Fransk kulturhus holder stengt for publikum 25. juni-21. juli. For å besøke oss fom. 22. juli, ta kontakt med oss på e-post! Vi er tilbake

VIL DU LÆRE ELLER FORBEDRE FRANSKEN?

Fransk kulturhus

NOUS CONTACTER

    *Jeg godtar å motta nyhetsbrev fra Fransk kulturhus.

    *Jeg godtar personvernerklæringen.